Napoje alkoholowe odpowiadają za 1/5 rynku FMCG w Polsce, i podobnie jak rynek papierosów, w 2017 odnotowały niższy poziom wzrostu niż pozostałe branże. W przeciwieństwie do większości branż, sprzedaż napojów alkoholowych jest zlokalizowana głównie w małym formacie. Równolegle alkohole generują większość obrotów w handlu małoformatowym, szczególnie w najmniejszych placówkach. Sprzedaż napojów alkoholowych jest sezonowa.
Sprzedaż mocnych alkoholi osiąga szczyt sprzedaży w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, a napojów niskoalkoholowych – w okresie letnim. W 2017 roku segment alkoholi premium został drugim segmentem pod względem wartości sprzedaży, po największym – mainstream, spychając segment ekonomiczny na ostatnie miejsce. Segment premium rozwijał się najszybciej w dziewięciu na trzynaście analizowanych kategorii.Rynek napojów alkoholowych w Polsce mierzy się z wyzwaniami pochodzącymi ze wszystkich stron – od szukających nowych smaków i doznań konsumentów do zmieniającego się handlu detalicznego i rosnącej presji konkurencji. W odpowiedzi na te wyzwania możemy obserwować kształtowanie się na rynku nowych trendów takich jak: • wzrost sprzedaży piwnych specjalności i piw bezalkoholowych, • pojawianie się nowych wariantów win musujących powodujące wzrost sprzedaży kategorii, • rosnąca sprzedaż whisky dzięki zwiększającej się wadze segmentu premium, zwłaszcza w dyskontach oraz wykreowaniu letniego piku sprzedaży whisky smakowej, • istotność małych pojemności wódki (<0,5l) o smakach określanych jako tradycyjne dla rozwoju tej kategorii, • pojawienie się ciemnego rumu jako alternatywa dla najpopularniejszego – białego wariantu.Wartość sprzedaży detalicznej FMCG w Polce wyniosła 160,2 mld PLN w 2017, i wzrosła o 3,9% w stosunkudo roku poprzedniego. Koszyk napojów alkoholowych w Polsce jest wart 20,3% całego rynku dóbr szybko zbywalnych w Polsce. Jest drugą największą grupą kategorii, a swoją wysoką pozycję zawdzięcza przede wszystkim kategoriom piwa i wódki, których łączna sprzedaż wynosi niemal 27mld PLN. Co ciekawe, zarówno napoje alkoholowe jak i papierosy osiągają niższe poziomy wzrostu niż inne grupy kategorii. Może być to po części związane z troską o zdrowie – 26% polskich respondentów uważa je za swoją największą obawę.W 2014 roku kolejny raz podniesiono stawkę podatku akcyzowego, ale tym razem wyłączniena mocne alkohole, i to aż o 15%. Zakładano przy tym osiągnięcie wzrostu wpływów do budżetu o 780 milionów zł, czyli o 12%. Zgromadzenie zapasów przez największych producentów napojów spirytusowych oraz duże sieci detaliczne, a także większy niż zakładano spadek legalnej sprzedaży detalicznej, spowodował, iż finalnie wpływy zamiast wzrosnąć – spadły o 2%. Jednocześnie nastąpiło stosunkowo niewielkie przesunięcie konsumpcji na piwo i wina owocowe, co w efekcie dało niewielki wzrost rejestrowanej konsumpcji alkoholu. Równocześnie znacznie wzrosła ilość spirytusu skażonego, sprowadzonego z zagranicy, w szczególności z Węgier, co nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Brak jest też statystycznego powiązania tego wzrostu z zapotrzebowaniem na alkohol przemysłowy w gospodarce i sugeruje, że mogło dojść do wzrostu nielegalnej (nierejestrowanej) produkcji alkoholu do konsumpcji.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

  • https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/pl/docs/nielsen-alkoraport-report.pdf
  • http://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2017/06/branza-spirytusowa-raport.pdf