Mimo, że sektor kosmiczny często utożsamiany jest z abstrakcyjnymi badaniami dalekiego kosmosu, tak naprawdę stanowi gałąź znaczącego sektora przemysłowo-usługowego, którego przychody w 2014 roku wyniosły  około 330 miliardów dolarów.  Technologie kosmiczne ułatwiają nam życie każdego dnia. To dzięki nim możemy korzystać m.in. z telewizji satelitarnej i cyfrowej, GPS, czy też telefonów komórkowych. W czasie ostatnich lat na znaczeniu wzrasta polskich przedsiębiorstw branży kosmicznej a bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest przystąpienie Polski w 2012 roku do ESA.

Sektor kosmiczny – obejmuje jednostki naukowe, uczelnie, przedsiębiorstwa (zwłaszcza zbrojeniowe i lotnicze) oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność kosmiczną oraz użytkowników technik i technologii satelitarnych. Abstahując od podmiotów należących dosektoa będącego przedmiotem analizy działalność kosmiczna na świecie koncentruje się w 3 głównych obszarach:

 • technologie i techniki satelitarne ;
 • nauka i myśl techniczna (misje naukowe w systemie słonecznym i obserwacja wszechświata (astronomia kosmiczna) eksploracja „bliskiej” przestrzeni kosmicznej (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, Księżyc, Mars));
 • środki wynoszenia m.in. skupienie na rozwoju rakiet dalekiego zasięgu oraz technologii satelitarnych, które mogły skutecznie zwiększyć potencjał wojskowy. Z czasem wzbogacająć również sferę cywilną.

Obecnie polska branża kosmiczna obejmuje kilkaset podmiotów – w tym publiczne ośrodki badawcze, wyższe uczelnie i przedsiębiorstwa. Dominują wśród nich małe i średnie podmioty. Podmioty te zajmują się głównie różnymi działalnościami w tzw. segmencie downstream. Do polskiego Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego należy już ponad 30 spółek, związanych z branżą kosmiczną. Zdaniem ekspertów potencjał polskich przedsiębiorstw opisywanego tkwi przede wszystkim w kapitale ludzkim, wysoko wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej, młodych i zdolnych studentach kierunków technicznych. Do spółek uczestniczących w projektach sektora kosmicznego zaliczyć można:

 • ASSECO POLAND
 • POLSKI HOLDING OBRONNY
 • VIGO SYSTEM
 • ASTRI POLSKA
 • ASTRONIKA
 • GEOSYSTEMS POLSKA
 • HERTZ SYSTEMS
 • PIKTIME SYSTEMS
 • ROBOTICS INVENTIONS
 • WB ELECTRONICS

Ponadto, ważnym ogniwem polskiego sektora kosmicznego są również Instytucje naukowo – badawcze wśród, których najważniejsze to:

 • CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
 • INSTYTUT LOTNICTWA
 • INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII
 • INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 • PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
 • WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Zdaniem eksperta Pawła Zaczyńskiego z firmy doradczej Grant Thornton, wartość polskiego sektora kosmicznego może sięgać nawet na 12,5. W przyszłym roku wartość polskiej branży kosmicznej Grant Thornton szacuje na 13,7 miliardów złotych. Według raportu SEENDICO w najbliższych latach potencjał przedsiębiorstw i instytucji z branży kosmicznej w Polsce może nadal istotnie wzrastać. Eksperci zaznaczają jednak, że wykorzystanie szans związanych z rozwojem gospodarki kosmicznej wymaga jednak zintegrowania działań realizowanych w ramach polskiej polityki kosmicznej i pełnego wykorzystania możliwości, jakie niesie za sobą członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA – European Space Agency).

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz: