Polski sektor ubezpieczeniowy jest stabilny. Jednak w tym roku szykuje się na nim sporo niespodzianek, wynikających głównie ze zmiany prawa i planów rządowych Na koniec 2017 roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń – 27 zakładów ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie) i 33 zakłady ubezpieczeń działu (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz 1 zakład reasekuracji.
Po 3 kwartałach 2017 roku przypis składki brutto zakładów ubezpieczeń wyniósł 46,15 mld zł i był o 13,37% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W obu działach nastąpił wzrost składki: w sektorze życiowym o 2,7%, natomiast w majątkowym o 21,68% – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w „Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2017 r.”. Z raportu KNF wynika, że na dzień 30 września ub.r. ubezpieczyciele życiowi uzyskali 6,18 mld zł składek z ubezpieczeń grupowych i 12,1 mld zł składek z umów indywidualnych. W obu przypadkach był to wynik lepszy od uzyskanego rok wcześniej (odpowiednio o 0,07 i 0,41 mld zł).To, że ubezpieczyciele aktywnie angażują się w rynek polis zdrowotnych, nie powinno nas dziwić. Jak wynika z danych PIU, po trzech kwartałach ubiegłego roku, liczba osób objętych ochroną oferowaną przez ubezpieczenia zdrowotne wzrosła o 28 proc. i osiągnęła poziom 1,76 mln osób. Aż 1,41 mln naszych rodaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia pracodawca. A 350 tys. osób kupiło takie polisy na własną rękę. Według ekspertów PIU, liczba osób posiadających indywidualne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła rok do roku o 43 proc., w przypadku polis grupowych zwyżka wyniosła z kolei 24 proc. Najpopularniejsze firmy ubezpieczeniowe:

 • PZU Życie,
 • Open Life,
 • Aviva,
 • PZU SA,
 • Ergo Hestia,
 • Warta,
 • AXA Ubezpieczenia,
 • Allianz

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

 • https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport%20sektor%20ubezpiecze%C5%84%20IVQ%202017_61945.pdf
 • http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=65343:knf-stan-rynku-ubezpiecze-na-koniec-wrzenia-2017-roku&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106
 • https://www.mfind.pl/akademia/raporty-i-analizy/rynek-ubezpieczen-w-2017-roku/