Rynek chemii budowlanej

Po kilku spadkowych latach, znaczną poprawę na rynku chemii budowlanej w Polsce przyniosą ożywienie gospodarcze oraz powrót na ścieżkę wzrostową sektora budownictwa mieszkaniowego. Istotnym bodźcem wpływającym na ożywienie tego segmentu będzie również perspektywa unijna 2014 – 2020, w której to na wsparcie liczyć będą mogli zarówno producenci specjalistycznych produktów budowlanych, jak i podmioty z innych branż, które na skutek inwestycji przyczynią się do zwiększania popytu na chemiczne materiały budowlane.

Więcej

Rynek telemedycyny

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa a także inne trendy społeczne takie jak niezdrowy tryb życia i złe nawyki żywieniowe wzmagające prawdopodobieństwo chorób przewlekłych wraz ze wzrastającą świadomością zdrowotną społeczeństw w opinii ekspertów powinny prowadzić do wzrostu zainteresowania urządzeniami służącymi do zdalnego monitoringu stanu zdrowia tzw. telemedycyny.

Więcej

ICT w Polsce

Wiedza – zwłaszcza w sektorach  wysokich technologii takich jak  informacyjno-komunikacyjnych (ang. skrót ICT) – zdaniem ekspertów staje się kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Nie inaczej jest również w Polsce gdzie branża ICT funkcjonuje na styku wielu branż i należy do najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki.

Więcej

Rynek recyklingu

Recykling – proces, dzięki któremu poprzez przetworzenie odpadów możliwe jest pozyskanie surowca i jego ponowne wykorzystanie – zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Rozwój rynku recyklingu wynika w dużym stopniu z rozporządzenia wprowadzonego przez Unię Europejską odnoszącą się m.in. do norm przetworzenia materiałów surowcowych. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską recykling surowców zawartych w odpadach powinien się zwiększać i do roku 2030 powinien wynosić ok. 70%. Dążenie Unii Europejskiej do zwiększenia znaczenia recyklingu powoduje, że branże związane mogą liczyć na wsparcie finansowe z perspektywy na lata 2014-2020.

Więcej

Rynek sensorów temperatury

Pomiary ciśnienia stanowią istotny element w czynnościach przeprowadzanych w wielu różnych sektorach przemysłu. Rosnący popyt na sensory ciśnienia wynika z rozwoju wielu branż  w których w coraz większym stopniu zwraca się uwagę na przydatność tych urządzeń(np. motoryzacja), a także z uwagi na wprowadzane regulacje prawne niejako wymuszające zastosowanie tego typów czujników. Sprzyjające powyższym tendencjom będą również szerokie możliwości wynikające z nowej perspektywy UE, w której podmioty z branży sensorów będą miały dużą szansę otrzymania wsparcia – opisywana branża została przez Ministerstwo Gospodarki zaliczona do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej

Polski rynek opakowań

Opakowanie mimo, że stanowi jedynie element dopełniający sprzedawanego produktu pełni bardzo ważną rolę w działaniach marketingowych firm produkcyjnych. Dobrze przygotowane opakowania z jednej strony pozwalają zwiększyć sprzedaż, a z drugiej obniżyć koszty sprzedaży i dystrybucji.

Więcej

Polski rynek inteligentnych systemów transportowych

W ostatnich latach rozwój polskiej infrastruktury transportu przejawia się nie tylko w rozbudowie tzw. twardej infrastruktury (dróg, autostrad itp.) ale polega też na coraz większej liczbie wdrożeń inteligentnych systemów transportu.  Momentem w którym rozpoczął się szczególnie dynamiczny wzrostu rynku ITS w Polsce było wejście perspektywy budżetowej UE na lata 2007-2013 i wynikające z niej możliwości dofinansowania projektów ITS.

Więcej

Rynek fotowoltaiczny

Choć rozwój rynku systemów fotowoltaicznych jest tak dynamiczny, że niejednokrotnie porównywany jest do tempa upowszechniania się komputerów, w Polsce obecnie nadal stanowi on niewielki udział w rynku odnawialnych źródeł energii, stawiając Polskę w ogonie rankingu krajów UE jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej tą metodą na jednego mieszkańca.  Chęć zwiększenia znaczenia fotowoltaiki w ogóle produkcji energii ma swoje odzwierciedlenie w działaniach rządu oraz organów UE.

Więcej

Budownictwo energooszczędne

Trendy na rynku budownictwa pokazują, że przy wyborze projektu budynku oprócz takich cech jak walory wizualne i funkcjonalne coraz większe znaczenie ma niskie zapotrzebowanie na ciepło danego budynku. Taki stan rzeczy sprawia, że budownictwo energooszczędne staje się najdynamiczniej rozwijającym segmentem branży budowlanej.

Więcej

Rynek produkcji wyrobów medycznych

Rynek produkcji wyrobów medycznych

Na rynek wyrobów medycznych składa się m.in.: aparatura bioelektroniczna, wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt rehabilitacyjny, meble przeznaczone do placówek medycznych, narzędzia chirurgiczne, implanty oraz urządzenia wykorzystujące technologie obrazowania medycznego.

Najpopularniejszymi polskimi producentami wyrobów medycznych są:

 • Mercator,
 • Balton,
 • SANMED,
 • Adverti,
 • Formed,
 • ULTRAVIOL.

Sprzęty polskich producentów wyróżnia na międzynarodowym rynku wysoka jakość, tania eksploatacja, uniwersalność (rozumiana, jako możliwość korzystania z akcesoriów innych producentów) oraz elastyczność (indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb). Więcej

Rynek kosmetyków

Rynek kosmetyków w Polsce

Polski rynek kosmetyków w 2013 r. był wart 20 mld zł i wzrósł w stosunku do 2012 r. o 2%. Rynek ten znajduje się obecnie w dojrzałej fazie rozwoju, podlegając jednocześnie licznym przemianom. Prognozy wskazują, że rynek kosmetyków do 2016 r. wzrośnie
do 23 mld zł.

Tempo wzrostu rynku w ostatnich latach wyraźnie spadło, czego główną przyczyną było osłabienie popytu wewnętrznego w całym kraju.

Kosmetyki są jednym z produktów flagowych polskiego eksportu. Polska zajmuje pod tym względem 6 miejsce w Europie. W latach 2001-2011 eksport polskich kosmetyków wzrósł aż pięciokrotnie (z 571 mln euro do 3,1 mld euro). Polskie kosmetyki są obecne w ponad 130 krajach na świecie.

Do najważniejszych producentów na polskim rynku kosmetyków zaliczają się dr Irena Eris, Dax Cosmetics, Oceanic, Ziaja, Eveline Cosmetics, Bielenda oraz Clarena. Więcej

RYNEK KOMPUTERÓW

Rynek komputerów w Polsce

Globalny rynek komputerów osobistych w 2013 r. skurczył się w stosunku do 2012 r. o niemal 10%. W minionym roku sprzedano 316 mln sztuk tych urządzeń, co oznacza powrót do wyników z 2009 r. Również polski rynek komputerów osobistych zanotował analogiczny spadek.

W 2013 r. sprzedano o 14,1% mniej laptopów niż w 2012 r. Według prognoz ekspertów w 2014 r. bessa na rynku komputerów osobistych będzie kontynuowana i globalna sprzedaż tych urządzeń spadnie poniżej 300 mln sztuk.

Największym producentem kompute-rów stacjonarnych i laptopów na świecie w 2013 r. było chińskie Lenovo, wyprze-dzając nieznacznie Hewlett Packard. Udziały w globalnym rynku tych dwóch producentów wyniosły kolejno 16,9 i 16,2%. Lenovo jest również liderem rynku komputerów osobistych w Polsce z udziałem przekraczającym 22,7%. Na drugim miejscu plasuje się natomiast Samsung z udziałem 22,45%. Więcej

RYNEK KAWY W POLSCE

Rynek kawy w Polsce

Wartość polskiego rynku kawy w 2013 r. przekroczyła 5 mld zł. Na przestrzeni ostatnich lat średni roczny wzrost tego rynku szacuje się na około 13%.

Prognozy na najbliższe lata wskazują, że do 2016 r. wartość rynku kawy wzrośnie do 5,5 mld zł. Przesłanką spełnienia się tych optymistycznych prognoz może być gwałtowny wzrost importu kawy do Polski, który w latach 2007-2012 powiększył się o ponad 50%.

Eksperci branżowi wskazują, że wzrost wartości rynku odbędzie się pomimo utrzymującego się na stabilnym poziomie spożycia kawy wśród Polaków. Na dynamikę rynku istotny wpływ wywiera zwiększone zainteresowanie konsumentów produktami klasy premium. Więcej

RYNEK HOTELARSKI

Rynek hotelarski

Kondycja finansowa rynku hotelarskiego jest silnie związane z ogólną koniunkturą w gospodarce. Dzięki organizacji imprezy Euro 2012 polskiemu rynkowi hotelarskiemu w ostatnich latach udało się w znacznej mierze uniknąć załamania.

Na polskim rynku hotelarskim panuje obecnie bardzo ostra rywalizacja konkurencyjna, która w okresach spowolnienia gospodarczego skutkuje gwałtownym obniżeniem poziomów marż, a przez to funkcjonowanie wielu hoteli na granicy opłacalności. Według danych GUS średnie wykorzystanie pokojów we wszystkich obiektach hotelowych wynosi w Polsce ok. 40% przy średniej cenie za dobę 120 zł. W 2013 r. średni przychód w przeliczeniu na pokój spadł o ponad 5%. Około 36% pokoi hotelowych w Polsce należy do sieci hotelarskich, spośród których do największy udział w rynku posiadają WAM, Gromada i Qubus. Więcej

RYNEK DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce

Wartość polskiego rynku dystrybucji materiałów budowlanych w 2013 r. wyniosła 35,36 mld zł, odnotowując spadek w stosunku do 2012 r. o niemal 8%.

Wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych w ostatnich latach podlegała silnym wahaniom i kształtowała się następująco:

 • 2009 – 36,6 mld zł (- 4,1%)
 • 2010 – 38,4 mld zł (+ 4,9%)
 • 2011 – 40,8 mld zł (+ 6,1%)
 • 2012 – 38,4 mld zł (- 5,8%)
 • 2013 – 35,4 mld zł (- 7,9%)

Zmniejszenie potencjału rynku materiałów budowlanych w ostatnich latach jest efektem kryzysu gospodarczego i znaczącego osłabię-nia wyników całej branży budowlanej. Więcej