Polski sektor kosmiczny

Mimo, że sektor kosmiczny często utożsamiany jest z abstrakcyjnymi badaniami dalekiego kosmosu, tak naprawdę stanowi gałąź znaczącego sektora przemysłowo-usługowego, którego przychody w 2014 roku wyniosły  około 330 miliardów dolarów.  Technologie kosmiczne ułatwiają nam życie każdego dnia. To dzięki nim możemy korzystać m.in. z telewizji satelitarnej i cyfrowej, GPS, czy też telefonów komórkowych. W czasie ostatnich lat na znaczeniu wzrasta polskich przedsiębiorstw branży kosmicznej a bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest przystąpienie Polski w 2012 roku do ESA.

Więcej

Rynek inteligentnych domów

Śladem mieszkańców państw wysokorozwiniętych, wśród Polaków rośnie zainteresowanie tzw. inteligentnymi domami. Perspektywa zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych budynku przyczynia się do dużego tempa wzrostu części społeczeństwa korzystającego z technologii smart house. Według badań rynkowych obecnie już co piąty ankietowany[1] mieszkaniec Polski mieszka w takim domu. Rozwiązanie swoją popularność zyskuje w dużej mierze dzięki powszechnie dostępnym urządzeniom mobilnym, które pozwalają sterować inteligentnym domem zdalnie, w prosty i intuicyjny sposób.

Więcej

Rynek maszyn rolniczych

W minionych latach zaobserwowano znaczną poprawę stanu technicznego  polskiego rolnictwa czego największym wyrazem  była dynamiczna wymiana parku maszynowego przez polskich rolników. Odnotowane, bardzo pozytywne tendencje, wynikają w dużej mierze z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej co stworzyło liczne możliwości pozyskiwania środków na inwestycję w tym sektorze gospodarki.

Więcej

Rynek chemii budowlanej

Po kilku spadkowych latach, znaczną poprawę na rynku chemii budowlanej w Polsce przyniosą ożywienie gospodarcze oraz powrót na ścieżkę wzrostową sektora budownictwa mieszkaniowego. Istotnym bodźcem wpływającym na ożywienie tego segmentu będzie również perspektywa unijna 2014 – 2020, w której to na wsparcie liczyć będą mogli zarówno producenci specjalistycznych produktów budowlanych, jak i podmioty z innych branż, które na skutek inwestycji przyczynią się do zwiększania popytu na chemiczne materiały budowlane.

Więcej

Rynek telemedycyny

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa a także inne trendy społeczne takie jak niezdrowy tryb życia i złe nawyki żywieniowe wzmagające prawdopodobieństwo chorób przewlekłych wraz ze wzrastającą świadomością zdrowotną społeczeństw w opinii ekspertów powinny prowadzić do wzrostu zainteresowania urządzeniami służącymi do zdalnego monitoringu stanu zdrowia tzw. telemedycyny.

Więcej

ICT w Polsce

Wiedza – zwłaszcza w sektorach  wysokich technologii takich jak  informacyjno-komunikacyjnych (ang. skrót ICT) – zdaniem ekspertów staje się kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Nie inaczej jest również w Polsce gdzie branża ICT funkcjonuje na styku wielu branż i należy do najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki.

Więcej

Rynek recyklingu

Recykling – proces, dzięki któremu poprzez przetworzenie odpadów możliwe jest pozyskanie surowca i jego ponowne wykorzystanie – zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Rozwój rynku recyklingu wynika w dużym stopniu z rozporządzenia wprowadzonego przez Unię Europejską odnoszącą się m.in. do norm przetworzenia materiałów surowcowych. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską recykling surowców zawartych w odpadach powinien się zwiększać i do roku 2030 powinien wynosić ok. 70%. Dążenie Unii Europejskiej do zwiększenia znaczenia recyklingu powoduje, że branże związane mogą liczyć na wsparcie finansowe z perspektywy na lata 2014-2020.

Więcej

Rynek sensorów temperatury

Pomiary ciśnienia stanowią istotny element w czynnościach przeprowadzanych w wielu różnych sektorach przemysłu. Rosnący popyt na sensory ciśnienia wynika z rozwoju wielu branż  w których w coraz większym stopniu zwraca się uwagę na przydatność tych urządzeń(np. motoryzacja), a także z uwagi na wprowadzane regulacje prawne niejako wymuszające zastosowanie tego typów czujników. Sprzyjające powyższym tendencjom będą również szerokie możliwości wynikające z nowej perspektywy UE, w której podmioty z branży sensorów będą miały dużą szansę otrzymania wsparcia – opisywana branża została przez Ministerstwo Gospodarki zaliczona do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej

Polski rynek opakowań

Opakowanie mimo, że stanowi jedynie element dopełniający sprzedawanego produktu pełni bardzo ważną rolę w działaniach marketingowych firm produkcyjnych. Dobrze przygotowane opakowania z jednej strony pozwalają zwiększyć sprzedaż, a z drugiej obniżyć koszty sprzedaży i dystrybucji.

Więcej

Polski rynek inteligentnych systemów transportowych

W ostatnich latach rozwój polskiej infrastruktury transportu przejawia się nie tylko w rozbudowie tzw. twardej infrastruktury (dróg, autostrad itp.) ale polega też na coraz większej liczbie wdrożeń inteligentnych systemów transportu.  Momentem w którym rozpoczął się szczególnie dynamiczny wzrostu rynku ITS w Polsce było wejście perspektywy budżetowej UE na lata 2007-2013 i wynikające z niej możliwości dofinansowania projektów ITS.

Więcej

Rynek fotowoltaiczny

Choć rozwój rynku systemów fotowoltaicznych jest tak dynamiczny, że niejednokrotnie porównywany jest do tempa upowszechniania się komputerów, w Polsce obecnie nadal stanowi on niewielki udział w rynku odnawialnych źródeł energii, stawiając Polskę w ogonie rankingu krajów UE jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej tą metodą na jednego mieszkańca.  Chęć zwiększenia znaczenia fotowoltaiki w ogóle produkcji energii ma swoje odzwierciedlenie w działaniach rządu oraz organów UE.

Więcej

Budownictwo energooszczędne

Trendy na rynku budownictwa pokazują, że przy wyborze projektu budynku oprócz takich cech jak walory wizualne i funkcjonalne coraz większe znaczenie ma niskie zapotrzebowanie na ciepło danego budynku. Taki stan rzeczy sprawia, że budownictwo energooszczędne staje się najdynamiczniej rozwijającym segmentem branży budowlanej.

Więcej

Rynek produkcji wyrobów medycznych

Rynek produkcji wyrobów medycznych

Na rynek wyrobów medycznych składa się m.in.: aparatura bioelektroniczna, wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt rehabilitacyjny, meble przeznaczone do placówek medycznych, narzędzia chirurgiczne, implanty oraz urządzenia wykorzystujące technologie obrazowania medycznego.

Najpopularniejszymi polskimi producentami wyrobów medycznych są:

  • Mercator,
  • Balton,
  • SANMED,
  • Adverti,
  • Formed,
  • ULTRAVIOL.

Sprzęty polskich producentów wyróżnia na międzynarodowym rynku wysoka jakość, tania eksploatacja, uniwersalność (rozumiana, jako możliwość korzystania z akcesoriów innych producentów) oraz elastyczność (indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb). Więcej

Rynek kosmetyków

Rynek kosmetyków w Polsce

Polski rynek kosmetyków w 2013 r. był wart 20 mld zł i wzrósł w stosunku do 2012 r. o 2%. Rynek ten znajduje się obecnie w dojrzałej fazie rozwoju, podlegając jednocześnie licznym przemianom. Prognozy wskazują, że rynek kosmetyków do 2016 r. wzrośnie
do 23 mld zł.

Tempo wzrostu rynku w ostatnich latach wyraźnie spadło, czego główną przyczyną było osłabienie popytu wewnętrznego w całym kraju.

Kosmetyki są jednym z produktów flagowych polskiego eksportu. Polska zajmuje pod tym względem 6 miejsce w Europie. W latach 2001-2011 eksport polskich kosmetyków wzrósł aż pięciokrotnie (z 571 mln euro do 3,1 mld euro). Polskie kosmetyki są obecne w ponad 130 krajach na świecie.

Do najważniejszych producentów na polskim rynku kosmetyków zaliczają się dr Irena Eris, Dax Cosmetics, Oceanic, Ziaja, Eveline Cosmetics, Bielenda oraz Clarena. Więcej

RYNEK KOMPUTERÓW

Rynek komputerów w Polsce

Globalny rynek komputerów osobistych w 2013 r. skurczył się w stosunku do 2012 r. o niemal 10%. W minionym roku sprzedano 316 mln sztuk tych urządzeń, co oznacza powrót do wyników z 2009 r. Również polski rynek komputerów osobistych zanotował analogiczny spadek.

W 2013 r. sprzedano o 14,1% mniej laptopów niż w 2012 r. Według prognoz ekspertów w 2014 r. bessa na rynku komputerów osobistych będzie kontynuowana i globalna sprzedaż tych urządzeń spadnie poniżej 300 mln sztuk.

Największym producentem kompute-rów stacjonarnych i laptopów na świecie w 2013 r. było chińskie Lenovo, wyprze-dzając nieznacznie Hewlett Packard. Udziały w globalnym rynku tych dwóch producentów wyniosły kolejno 16,9 i 16,2%. Lenovo jest również liderem rynku komputerów osobistych w Polsce z udziałem przekraczającym 22,7%. Na drugim miejscu plasuje się natomiast Samsung z udziałem 22,45%. Więcej