RYNEK AGD

Polski rynek AGD

Wartość polskiego rynku AGD szacuje się na 8 mld zł. Większość, bo aż 6 mld zł przypada na produkcję dużego AGD (m.in. pralki, chłodziarki, zmywarki). Uwzględniając wpływy z eksportu, wartość rynku AGD wynosi ponad 22 mld zł.

W ujęciu ilościowym w Polsce sprzedaje się rocznie 4 mln szt. dużego AGD oraz 6 mln szt. małego AGD (m.in. odkurzacze, miksery, roboty).  Polska jest czwartym największym eksporterem sprzętu AGD w Europie (z ok. 13,5% udziałem w europejskim rynku).

Branża AGD zatrudnia w Polsce ok. 22 tys. pracowników. W Polsce działa obecnie 27 fabryk AGD, które tylko w 2013 r. przeznaczyły 4 mld zł na inwestycje. Więcej

POLSKI SEKTOR BANKOWY

Polski sektor bankowy

Sektor bankowy w Polsce cechuje długookresowa stabilność. Wskazują na to zarówno główne charakterystyki opisujące jego strukturę, jak również symboliczny fakt, iż polski sektor bankowy, jako jeden z nielicznych, nie był zmuszony do skorzystania z pomocy publicznej w otoczeniu permanentnego kryzysu banko-wego w latach 2008-2012.

Zysk netto sektora bankowego w 2013 r. wyniósł 15,426 mld zł i był to wynik nieznacznie gorszy od uzyskanego w 2012 r., w którym to zysk netto wyniósł 15,467 mld zł.

W końcu 2013 r. w Polsce działalność bankową prowadziło 640 podmiotów. Na tę liczbę składały się:

 • 41 banki komercyjne,
 • 28 oddziały instytucji kredyto-wych,
 • 571 banki spółdzielcze.

Więcej

RYNEK WINA

Rynek wina w Polsce

W latach 2009-2012 polska branża winiarska notowała wzrost wartości na poziomie ok. 4-9% rocznie. Potencjał rynku wina w Polsce w 2013 r. wyniósł 2,06 mld zł, odnotowując ok. 3% wzrost w stosunku poprzedniego roku. Wino stanowi obecnie 7% sprzedaży całej branży alkoholowej i udział ten w kolejnych latach powinien sukcesywnie wzrastać.

Eksperci branżowi wskazują, że w najbliższych latach należy oczekiwać stabilnych wzrostów wartości rynku wina o ok. 5-6% rocznie. Jedną z przyczyn prognozowanej hossy na tym rynku jest szybko rosnące konsumpcja Polaków, którzy są obecnie daleko w tyle za mieszkańcami Europy Zachodniej. Statystyczny Europejczyk konsumuje 25-40l wina rocznie, a Polak Zaledwie 3 l. Więcej

RYNEK STOLARKI OTWOROWEJ

Polski rynek stolarki otworowej

W 2014 r. w Polsce wyprodukowanych zostanie 12,5 mln okien i 8 mln drzwi. Tym samym produkcja wyrobów stolarki otworowej w stosunku do 2013 r. wzrośnie o około 5-7%.

Głównym motorem wzrostu będzie eksport, który zwiększa się rok do roku o około 10%. Polskie okna trafiają do ponad 70 krajów na świecie. Ponad 95% eksportu przypada na kraje europejskie.

Polska jest największym w Europie eksporterem okien i drzwi z PVC (w 2013 r. jego wartość wyniosła 535 mln euro). Na kolejnych miejscach znajdują się:

 • Niemcy – 325 mln euro,
 • Austria – 117 mln euro,
 • Czechy – 96 mln euro.

Więcej

RYNEK PIWA

Polski rynek piwa

Wartość całego polskiego rynku alkoholi w 2013 r. wyceniano na 28 mld zł. Piwo stanowi nieco ponad połowę tego rynku (14,2 mld zł).W 2013 r. produkcja piwa przekroczyła 37 mln hektolitrów. Polacy należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem przeciętnego spożycia tego napoju, wypijając 97l piwa rocznie.

Szacuje się w 2014 r. wartość sprzedaży złotego trunku wzrośnie o ok. 1-2%. Jednocześnie wskazuje się, że wzrost rynku nie wyniknie ze zwiększającego się wolumenu sprzedaży, lecz ze zmiany struktury sprzedaży na rzecz droższego segmentu produktów.

W ostatnich latach branże napędza sprzedaż kategorii tzw. beer-mixów (piw smakowych), takich jak np. radlery. Kolejną kategorią notująca gwałtowne wzrosty są piwa niepasteryzowane, których sprzedaż w 2013 r. wzrosła aż o 19%. Większość rynku, bo aż 77% stanowią ciągle piwa jasne pełne, lecz ich udział regularnie spada na rzecz piw lżejszych i specjalnych. Więcej

RYNEK GIER KOMPUTEROWYCH

Polski rynek gier komputerowych

Globalny rynek gier wideo w roku 2013 został wyceniony przez spółkę Gartner na 93 mld dolarów. Szacuje się, że w roku 2014 osiągnie on wartość 101, a w 2015 111 mld dolarów.

Polski rynek gier wideo według szacunków zawartych na portalu newzoo.com jest obecnie wyceniany na ok. 279 mln USD. Według prognoz ekspertów branżowych przychody polskiej branży gier komputerowych w ciągu następnych kilku lat powinny rosnąć w tempie ok. 4%.

Rynek gier wideo można podzielić na następujące segmenty produktowe: gry konsolowe, gry na PC, gry w wersjach cyfrowych, gry na urządzenia przenośne.

Niemal 1/3 społeczeństwa w Europie regularnie korzysta z gier komputerowych, które stają się integralną częścią codziennej kultury obywateli Zachodu. Więcej

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę w polskiej gospodarce. Wynika to zarówno ze znaczącego udziału w wartości dodanej brutto gospodarki narodowej (8,6%), jak i generowania tysięcy miejsc pracy (762 tys.).

Z branżą motoryzacyjną powiązanych jest wiele innych sektorów gospodarki, np. usługi finansowe, usługi związane z utrzymaniem pojazdów, sektor paliwowy czy budownictwo i infrastruktura drogowa.

Branża motoryzacyjna była jedną z głównych ofiar kryzysu gospodarczego. Produkcja pojazdów samochodowych w latach 2008-2012 raptownie zmniejszała się.Rok 2013 okazał się przełomowy, przynosząc polskiej branży motoryzacyjnej poprawę koniunktury. Więcej

RYNEK BIOTECHNOLOGICZNY

Rynek biotechnologiczny

Rynek biotechnologiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. W Polsce jest to segment wschodzący, posiadający duży potencjał rozwoju. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy dynamiczny rozwój analizowanego rynku, który spowodowany będzie głównie realizacją innowacyjnych projektów badawczo–rozwojowych, prowadzonych przez polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Innym ważnym czynnikiem determinującym rozwój tego sektora będą także inwestycje zagraniczne. Polski rynek biotechnologiczny jest szczególnie atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, bogate zaplecze naukowe oraz stosunkowo niskie koszty pracy. Więcej

RYNEK PRODUKTÓW MROŻONYCH

Rynek produktów mrożonych

Rynek produktów mrożonych w Polsce, w okresie od października 2013 r. do września 2014 r., wart był 2,1 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku wartość rynku wzrosła o 3,1%.

Do najczęściej konsumowanych przez Polaków produktów mrożonych zaliczają się:

 • warzywa (31,3 %),
 • ryby (25,7 %),
 • produkty mączne i ziemniaczane (14,9 %),
 • frytki (13,8 %),
 • dania gotowe (10,8 %),
 • inne (3,5%). Więcej

RYNEK LODÓW W POLSCE

Rynek lodów w Polsce

W ujęciu wartościowym sprzedaż lodów w 2013 roku wzrosła w stosunku do roku 2012 o 5%, osiągając poziom 1,7 mld zł. Wolumen sprzedaży lodów w 2013 roku  szacuje się na 133,5 mln litrów.

Wzrost sprzedaży lodów odnotowano w przypadku zarówno kategorii lodów impulsowych, jak i familijnych. Największy wpływ na wzrost wartości rynku miały jednak lody impulsowe, co według ekspertów spowodowane było obniżkami cen segmentu premium, a także nasilonym popytem na lody z segmentu ekonomicznego i mainstream. Więcej

RYNEK DYSKOWYCH PAMIĘCI MASOWYCH

Rynek dyskowych pamięci masowych

Wartość polskiego rynku dyskowych pamięci masowych w 2014 r. wyniosła ok. 140 mln USD. W ciągu ostatnich kilku lat rynek ten sukcesywnie wzrastał. Tylko w 2014 r. wartościowy wzrost branży w porównaniu do 2013 r. wyniósł ok. 7,7%.

Rozwój branży jest determinowany przede wszystkim dynamicznie wzrastającym popytem na przestrzeń pamięci masowej wśród polskich przedsiębiorców. Pojemność rynku wyrażona w tym mierniku wzrosła w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. o ponad 12% i przekracza obecnie wolumen 110 petabajtów. Więcej